Menü Kapat

İthalat İzni

SB’na ithalat lisansı başvuru işlemlerini yürütmekteyiz. Depomuz SB’na 8 km (5 mil) uzaklıktadır ve bu lokasyon avantajı ile başvuru işlemlerini daha hızlı yapmamızı sağlamaktadır.

İthalat lisansı işlemleri için lütfen aşağıdaki bilgileri ve dosyaları sağlamanız gerekmektedir. Detayları görmek için lütfen ilgili bölüme tıklayınız.

 • Klinik çalışmanın tam başlığı
 • Çalışma protokol no (varsa)
 • Klinik çalışma merkezlerinin isimleri/Teslim edilecek kişinin adı ve soyadı/Teslim edilecek araştırma malzemesinin miktarı
 • Araştırma malzemeleri için yerel bir depo var mı?
 • Deponun yetki belgesi var mı? (Lütfen Omega’nın yetki belgesini ekleyiniz)
 • Araştırma malzemelerinin depolanmasından sorumlu kişi/kurum veya firma var mı? Adres ve iletişim bilgileri
 • Destekleyicinin iletişim bilgileri
  • Destekleyici kurumun/şirketin adı
  • İrtibat kişisinin adı ve soyadı
  • Adres
  • Telefon numarası
  • Faks numarası
  • e-posta
 • Destekleyicinin yasal temsilcisi (destekleyiciden farklıysa)
  • Destekleyici kurumun/şirketin adı
  • İrtibat kişisinin adı ve soyadı
  • Adres
  • Telefon numarası
  • Faks numarası
  • e-posta
 • İthal edilecek ürün(ler)in IMP Kod(lar)ı ve miktarı
 • Çalışmanın başlatılması için Bakanlık tarafından verilen ilk uygunluk yazısının bir örneği (şartlı uygunluk ise, şartın tamamlandığına ilişkin Bakanlıkça verilen yazının bir örneği başvuru dosyasına eklenmelidir)
 • Yetki belgesi -varsa- (İlk ithalat başvurusu için yetki belgesinin aslı, diğer başvurular için yetki belgesi fotokopisi)
 • Araştırma ürün(leri) ile ilgili proforma fatura (proforma faturayı düzenleyen firma veya ithalat için başvuran firma tarafından 2 nüsha olarak onaylı ve imzalı)
 • Başvuru ücretinin İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanan ücretin ödendiğine dair alınan dekontun aslı (ve bir örneği).
 • Depo yetki belgesinin bir kopyası (depo varsa)
 • Kandan elde edilen ürünlerin klinik ilaç araştırmalarında kullanılması durumunda; donörlerde Creutzfeldt-Jakob hastalığı ya da şüphesi bulunmadığını belirten, üretici firma tarafından apostillenmiş orijinal belge.
 • Klinik ilaç araştırmalarında yasaklı maddelerin (uyuşturucu ve/veya psikotrop maddeler) kullanılacak olması durumunda; İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Narkotik ve Psikotrop Dairesi’ne izin başvurusunu gösteren belge
Open chat
Hello 👋
Can we help you?